2018. április 30., hétfő

Nádasdi Éva: Vangelis zenéjére

Minden lét megszületik, minden élő él. Valami Találkozás
egy más dimenzióban, hol Isten is önmagára
talál bennünk. Mi mindannyian tisztának, szépnek
születtünk, csak a hétköznapokban hal meg a szeretet.
Én elfogadom már ezt a létezést, s szerelemmel
borítom be a csillagokat. Új Napok égnek bennem, s
éjjel üzeneteket hallgatok: a Találkozás jeleit. Mert
azzá leszünk, amit magunkban hordozunk a teremtésből,
leszünk a mindennapokat megalkotó, Isten terhét
elviselő lények, s előrefutó századunkat utolérjük. Mi
vagyunk az üzenet, Isten-fogsága, melyet Ő vállal
egyedül a létezők között. A lehetőségek bokrai dönté-
seinket befonják, de a Jövő nagy virágának szirmai
vagyunk. Halottaink, utódaink üzenetei, a tér és idő
találkozásakor. Mi valóban Minden leszünk, a szeretet
és a szerelem tüzeinél melegszünk. A Fények Kertjében
levetjük, ami idegen volt tőlünk, és örökre szelí-
dek leszünk, mert Krisztus közöttünk él, és szeret
bennünket a mi Atyánk.